Dzisiaj: , g. Imieniny:    
   
Gmina Mogilno - Społeczeństwo

Będzie zmiana nazwy ulicy?!

2017-07-31 11:50
 

Wojewoda kujawsko-pomorski uznała za nieważną uchwałę o zmianie nazwy ulicy 22 Stycznia. Tym samym mieszkańców mogą czekać duże zmiany.

Przypomnijmy, że sytuacja ma związek z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Obowiązujące nazewnictwo nie może upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w żaden inny sposób takiego ustroju propagować. Dotyczy to osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

Którego 22 Stycznia?

W związku z tym Rada Miejska w Mogilnie w czerwcu podjęła uchwałę z uzasadnieniem, iż nazwa ulicy 22 Stycznia w Mogilnie ma związek z upamiętnieniem daty 22 stycznia 1863 roku, czyli wybuchu Powstania Styczniowego, a nie wkroczenia do miasta wojsk radzieckich. Została ona skierowana do wojewody, który wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały, wskazując, że zawiera ona uregulowania sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie przewodnicząca Teresa Kujawa w piśmie do wojewody poinformowała, że Rada Miejska w Mogilnie nie uznaje zasadności stawianych jej zarzutów.

- (...) nie można jednoznacznie stwierdzić skąd pochodziła nazwa 22 Stycznia, ponieważ nie udało się odnaleźć pierwotnej uchwały nadającej tę nazwę. Zdaniem Rady Miejskiej w Mogilnie nie można wyeliminować z przestrzeni publicznej daty 22 stycznia, która jest symbolem zrywu narodowo-wyzwoleńczego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Rada sprzeciwia się także stanowisku, że data sama w sobie, bez określenia roku, może symbolizować komunizm - czytamy w uzasadnieniu do rozstrzygnięcia nadzorczego.

Do pisma załączono także petycję mieszkańców ul. 22 Stycznia w Mogilnie o pozostawienie nazwy ulicy w niezmienionej formie.

Wojewoda unieważnia uchwałę

Wojewoda po dokonaniu analizy argumentów przedstawionych w piśmie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mogilnie, podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko o nieważności uchwały. Jednocześnie wyraził on wątpliwość, czy działania podjęte przez Radę Miejską w Mogilnie są zgodne z intencją ustawodawcy o zakazie propagowania komunizmu.

- W dniu 22 stycznia 1945 r. wojska sowieckie wkroczyły do Mogilna - od tej chwili rozpoczęła się utajona okupacja bolszewicka. Nazwa ulicy 22 Stycznia posiada zatem symbolikę związaną z propagowaniem komunizmu i jako taka podlega zmianie, zgodnie z dyspozycją art. 1 ustawy. W ocenie organu nadzoru, pozostawienie dotychczasowej nazwy ulicy, bez dodania elementów wskazujących na konkretne wydarzenie historyczne (powstanie styczniowe 1863 r.), należy uznać za zmianę pozorną, stanowiącą jedynie próbę obejścia normy art. 1 ustawy. W powszechnym bowiem odbiorze występująca samodzielnie w nazwie ulicy data "22 Stycznia" posiada utrwalone konotacje z nazewnictwem komunistycznym - pisze wojewoda kujawsko-pomorski.

Wojewoda jednoznacznie stwierdził, że radni chcieli obejść obowiązujące prawo, a zmiana uzasadnienia do uchwały to nie to samo, co zmiana całej nazwy ulicy.

- W ocenie organu nadzoru, w przedstawionych okolicznościach sprawy uprawniony jest wniosek, iż skoro de facto pozostała ta sama nazwa ulicy, to zmiana nie została w ogóle dokonana, pomimo formalnego podjęcia uchwały w tej sprawie. Pozwala to na postawienie tezy, że intencją Rady było obejście obowiązującego porządku prawnego i niezastosowanie się do dyspozycji art. 6 ust. 1 ustawy - uzasadnia swoją decyzję wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Dowody osobiste i dokumenty nadal ważne

W uzasadnieniu została także podjęta kwestia ekonomiczna. Według wojewody, jeżeli nazwa ulicy zostałaby zmieniona na podstawie ustawy, wtedy mieszkańcy posiadający ważne dokumenty z dotychczasową nawą ulic nie musieliby ich wymieniać.

- (...) argumenty ekonomiczne nie powinny stanowić podstawy do podejmowania takich pozornych działań. Należy bowiem zauważyć, że stosownie do dyspozycji art. 5 ustawy, pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Nadto zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy, nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową - czytamy w piśmie wojewody.

Co ciekawe, gdyby radni zmienili nazwę na na przykład ulicę Powstania 22 Stycznia lub 22 stycznia 1863, to wtedy mogłaby ona funkcjonować w takiej formie. Teraz Radzie Miejskiej w Mogilnie pozostaje wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. (PK)

Pełna treść rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody

REKLAMA
 
   » KOMENTARZE [55]» dodaj komentarz   

Nick* 
Temat* 
Komentarz* 
Obrazek 
Kod z obrazka* 
*  Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję regulamin portalu CMG24.pl
* - pola są wymagane 
 


Portal CMG24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu
na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część serwisu www.CMG24.pl nie może być kopiowana, reprodukowana
lub przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi
lub w inny sposób wykorzystywana bez zgody właściciela serwisu.
 
 
REKLAMA
 » Będzie remont oczyszczalni (1)
 » Wybrali prezydium rady (0)
 » Kiermasz wielkanocny (0)
 » Ponad 400 tysięcy dla parafii (0)
 » O niepodległości w Słaboszewku (4)
 » WiewiórINKA zawitała do Mogilna (2)
 » Agresywny 14-letni palacz (17)
 » Szkolenia dla rolników (1)
 » WiewiórINKA odwiedzi Mogilno (5)
 » Mandaty za telefon komórkowy (15)
 » O powstaniu i niepodległości (1)
 » Będą zbierać żywność (11)
 » Prymusi otrzymali stypendia (4)
 » Wpadli podczas akcji (6)
 » Burmistrz idzie do sądu z RIO (33)
REKLAMA
   
   O portalu  |  Regulamin  |  Współpraca i patronat medialny  |  Reklama  |  Polityka prywatności i ciasteczek  |  Kontakt © CMG24.pl 2009-2016