Regulamin Portalu

Administratorem serwisu CMG24.pl (serwis dostępny pod adresem www.CMG24.pl / www.iMogilno.pl / www.Mogilno.info.pl jest CMG Media z siedzibą w Stawiskach 23c, 88-300 Mogilno. Aktualne dane kontaktowe i inne dane umieszczone są na stronie www.cmg24.pl.

§1 Regulamin określa zasady korzystania ze stron internetowego portalu informacyjnego CMG24.pl.

§2 W ramach świadczenia usługi elektronicznej użytkownikom udostępniane są szerokie możliwości korzystania z portalu na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§3

1. Zamieszczenie materiałów na stronach CMG24.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem i bezpłatnym przekazaniem praw własności na właściciela portalu.

2. Użytkownik Portalu publikuje na stronach wszelkie treści, komentarze, opinie, ogłoszenia oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator strony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez użytkowników.

§4 Niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronach portalu CMG24.pl treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, lub społecznie niewłaściwe, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:

1. umieszczanie przez użytkowników treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe,

2. umieszczanie przez użytkowników na stronach materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.

§5 Administrator strony zastrzega sobie prawo do usuwania i ingerowania w materiały zamieszczane przez użytkowników portalu, w szczególności w przypadku naruszania przez ich autorów zapisów niniejszego Regulaminu.

§6 Na podstawie obowiązujących przepisów prawa administrator strony może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane osób publikujących materiały na stronach portalu sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§7 Administrator strony dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu CMG24.pl oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Administrator strony dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności portalu i jego dostępności przez całą dobę.

§8 Żadna część serwisu www.CMG24.pl nie może być kopiowana, reprodukowana lub przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi lub w inny sposób wykorzystywana bez zgody właściciela serwisu.

§9 Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich użytkowników portalu. Użytkowników korzystających innych fragmentów portalu np. Sond SMS, obowiązują ponadto regulaminy szczegółowe.

§10 Administrator strony zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

§11 Regulamin niniejszy obowiązuje od chwili opublikowania.

 

   
   O portalu  |  Regulamin  |  Współpraca i patronat medialny  |  Reklama  |  Polityka prywatności i ciasteczek  |  Kontakt © CMG24.pl 2010-2021