Dzisiaj: , g. Imieniny:    
   
Powiat Mogileński - Społeczeństwo

Powiatowy statut unieważniony

2019-04-17 23:11
 

Koalicja rządząca powiatem mogileńskim, uchwalając nowy statut w sposób istotny naruszyła przepisy prawa i tym samym wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz musiał unieważnić tę uchwałę.

Przypomnijmy, że 23 listopada 2018 roku tuż po wyborze nowych władz powiatu, Bartosz Nowacki zapowiedział, że zamierza powołać płatnego - etatowego członka zarządu, jakim miałby być Tomasz Krzesiński. Jednak, aby do tego doszło na jednej z pierwszych sesji rozpoczęto procedurę zmiany statutu powiatu. Ostatecznie w trakcie sesji 1 marca tego roku uchwalono nowy statut, w którym zapisano, że w zarządzie może zasiadać poza starostą i wicestarostą od 2 do 3 członków.

Uchwałę tę zakwestionował wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Według służb wojewody, radni uchwalając nowy statut w sposób istotny naruszyli przepisy prawa, co skutkuje stwierdzeniem nieważności tej uchwały. Jednym ze stawianych zarzutów jest fakt, że liczba członków zarządu powinna być określona precyzyjnie, a nie przedziałem od 2 do 3. Jednocześnie statut nie zawiera również regulacji dotyczących zasad i trybu działania komisji skarg, wniosków i petycji oraz zasad tworzenia klubów radnych, do czego obligują stosowne przepisy prawa.

Organ nadzoru wskazał również inne nieprawidłowości w treści Statutu Powiatu Mogileńskiego. Jedną z nich jest nieprawidłowe przyznanie przewodniczącemu rady kompetencji reprezentowania rady na zewnątrz oraz koordynowanie prac komisji rady. Zgodnie z prawem zadania przewodniczącego polegają jedynie na organizowaniu pracy rady oraz zwoływaniu i prowadzeniu jej obrad. Przewodniczący rady nie ma uprawnień, aby zwoływać i prowadzić posiedzenia komisji czy też je kontrolować.

Wojewoda zwrócił uwagę także na zapis mówiący o nakazie przez przewodniczącego opuszczenia sali obrad rady osobie z publiczności, która swoim zachowaniem zakłóca porządek obrad lub narusza powagę sesji. W ocenie organu nadzoru zapis taki jest niezgodny z obowiązującym prawem. Narusza on m.in. Konstytucję RP oraz wszelkie zasady jawności i dostępu obywateli do informacji publicznej. Zgodnie z prawem, w przypadku zakłócania porządku publicznego, przewodniczący powinien wezwać policję lub straż miejską, które mają odpowiednie umocowania prawne do interweniowania w takich przypadkach.

W statucie brakuje zapisu mówiącego o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej. Obecnie tylko radny, przewodniczący, klub radnych, czy też zarząd mogą występować z inicjatywą podjęcia uchwały, stanowiska, oświadczenia, deklaracji lub postanowienia proceduralnego. Błędnie także postanowiono, że nagrania z sesji będą przechowywane jedynie do końca danej kadencji rady. Według wojewody powinny one być dostępne bez ograniczeń czasowych tak, aby w każdej chwili miał do nich dostęp każdy obywatel.

W rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody znalazło się również kilka innych spraw, jak chociażby ograniczanie dostępu do protokołów z sesji, które udostępniane miały być dopiero po ich zatwierdzeniu na kolejnej sesji. Według wyroków sądów, takie zapisy ograniczają obywatelom dostęp do informacji publicznej, a zgodnie z prawem działalność organów powiatu jest jawna. Jednocześnie ograniczenia w dostępie do dokumentów określa stosowna ustawa, a sam statut nie powinien posiadać takich regulacji. Sam statut powiatu powinien tylko określać techniczne warunki dostępu do dokumentów organów powiatu.

Rozstrzygniecie nadzorcze jest ostateczne. Jednocześnie na rozstrzygniecie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Co ciekawe, 4 kwietnia organ nadzoru wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej nowego statutu. Wskazał on w piśmie do przewodniczącego rady, że uchwała została podjęta z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Jednakże w wyznaczonym terminie przewodniczący nie odniósł się do przedstawionych przez wojewodę zarzutów. Tym samym organ nadzoru podtrzymał swoje stanowisko o stwierdzeniu nieważności powyższej uchwały. (PK)

Pełna treść rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody

REKLAMA
 
   » KOMENTARZE [30]» dodaj komentarz   

Nick* 
Temat* 
Komentarz* 
Obrazek 
Kod z obrazka* 
*  Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję regulamin portalu CMG24.pl
* - pola są wymagane 
 


Portal CMG24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu
na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część serwisu www.CMG24.pl nie może być kopiowana, reprodukowana
lub przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi
lub w inny sposób wykorzystywana bez zgody właściciela serwisu.
 
 
REKLAMA
 » Rolniczy sprzeciw na drogach (43)
 » STRZELNO: Zmiany w urzędzie (7)
 » POWIAT: Zmiany w urzędzie (5)
 » JW: Zmiany w urzędzie (0)
 » Nowy utwór i zbiórka (1)
 » MOGILNO: Zmiany w urzędzie (4)
 » Protest na DK 15 (21)
 » Nagrodzą zwycięzców dyktanda (0)
 » Wewnątrzszkolny konkurs orki (4)
 » Charytatywne akcje w Mogilnie (0)
 » Zamykają świetlice i halę (3)
 » Mecze tylko online (1)
 » Kolejne wydarzenie odwołane (6)
 » Powiat w czerwonej strefie (48)
 » Kościół zamknięty do odwołania (9)
REKLAMA
   
   O portalu  |  Regulamin  |  Współpraca i patronat medialny  |  Reklama  |  Polityka prywatności i ciasteczek  |  Kontakt © CMG24.pl 2010-2020   

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności i cookies. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Po dniu 25 maja 2018 roku administratorami danych będzie CMG Media z siedzibą w Stawiskach 23c (88-300 Mogilno) (dalej "CMG Media") oraz nasi Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Celem również dostosowywanie reklam, które widzisz na naszej stronie do Twoich preferencji oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez naszych Użytkowników z Portalu wraz z funkcjonalnościami na nim udostępnianym, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie przez nas oraz naszych Partnerów.

- realizacji postanowień zawartych w ramach umowy sprzedaży reklamy (m.in. banerowej, artykułu

sponsorowanego);

- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, e-mail);

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Portalu, w tym dokonywania

transakcji płatniczych w ramach serwisu ogloszenia.cmg24.pl przy zakupie ogłoszeń;

- komentowania artykułów, wydarzeń, zdjęć, filmów;

- dodania ogłoszenia na stronach serwisu ogloszenia.cmg24.pl;

- monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej Twoją aktywnością

na Portalu poprzez przeprowadzanie badań i analiz, aby badać funkcjonalność Portalu i wprowadzać udogodnienia;

- prowadzenia analiz statystycznych;

- prowadzenie postępowań sądowych;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane mogą zostać przekazane w następujących przypadkach:

- Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług płatniczych,

usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych

- Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na wniosek organów ścigania m.in. Policji i Prokuratury

- Ze względu na konieczność blokowania działania robotów internetowych na stronach Portalu, stosujemy

mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania naszych użytkowników nie noszą

znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP

Jak możesz zarządzać swoimi danymi?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Znajdziesz tam informacje jak to uczynić.

Klikając przycisk "Akceptuję" lub zamykając okno (Zmiana polityki prywatności) za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w tym profilowanie przez CMG Media oraz naszych Partnerów, Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Portalu przez CMG Media i Partnerów w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług.

Pamiętaj, możesz w każdej chwili nie wyrazić zgody lub cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Szczegóły dotyczące wycofania i niewyrażenia zgody znajdziesz w Polityce prywatności i ciasteczek.

NIE TERAZZGADZAM SIĘ